Čí je to vlastne?: Sezóna 20 – bol televízny seriál CW už zrušený alebo obnovený?

Či je to vlastne linka? Televízna relácia zrušená alebo obnovená na sezónu 20 na CW? Televízny sup sleduje všetky správy o zrušení a obnovení TV...